Humorn klär av trons verklighet

?Det är okej att skratta i kyrkan. Vid närmare eftertanke är de gudstjänster jag minns bäst de som väckt en känsla hos mig. Dopgudstjänster med barn som skrattar när vattnet hälls över dem, söndagsskolebarn som kiknar av skratt på fel ställen i mässan, eller anhöriga som skrattar åt dråpligheter vid minnesstunder.?

Läs hela reflektionen över ComedyZone här..

Posted in Kyrkligt, Nöjen at maj 29th, 2007. Trackback URI: trackback

No Responses to “Humorn klär av trons verklighet”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>