Fler ska trängas på rutten Stockholm – Göteborg

Idag kom ännu en sorglig tågnyhet. Privata MTR och Citytåget vill båda köra tåg på rutten Stockholm – Göteborg. Även om biljettpriserna kan komma att sjunka, åtminstone tillfälligt, finns flera negativa aspekter.

Fler aktörer innebär större trängsel på redan slitna banor. Redan idag är det svårt att få in fler tåg på populära sträckor som denna, inte minst om tågen ska passera Stockholm. Den som rest med SJ vet också hur vanligt det är att tågen anländer sent. Jag har själv varit med om förseningar på alltifrån någon minut till flera timmar.

Utbud och efterfrågan fungerar ofta bra ifråga om varor och tjänster. Precis som butikerna har begränsat med plats i hyllorna får det bara plats ett visst antal tåg i systemet. Fler som kör tåg innebär dessvärre inte heller att fler satsar på underhåll, snarare tvärtom. Slitaget ökar men ingen tar ansvar.

Läs mer: SvD

Posted in Politik at april 9th, 2013. Trackback URI: trackback

No Responses to “Fler ska trängas på rutten Stockholm – Göteborg”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>