Predikan: Eftertexternas högmässa

Beredelseord i Danmarks k:a – Annandag påsk 2010

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

P Kristus är uppstånden!

F Ja, han är sannerligen uppstånden!

Det finns två typer av människor här i världen: dom som går direkt när filmen är slut och dom som stannar kvar och läser eftertexterna. Idag firar vi eftertexternas högmässa. När du och jag som har sett storfilmen om Jesu lidande och uppståndelse får fundera över vad vi har sett.

Kanske är det här första gången du hör evangeliet om Jesus Kristus, kanske har du hört samma berättelser år efter år. Det viktigaste just idag är vad du väljer att berätta för dina vänner efteråt.

Filmens eftertexter talar om vilka som var med – sorterat efter roll. I rollen som Jungfrufödd, död och uppstånden – Jesus Kristus, i rollen som svikaren – Judas, Vännen som följde med ända till graven – Maria från Magdala… osv.

I verkligheten skiftar rollerna från dag till dag. Vi kan vara hjältar ena stunden för att svika i nästa. Kvar står Jesus med hål i både händer och fötter och tar emot. Och det är honom vi har kommit för att möta idag.

Det är nu, i den här gudstjänsten det avgörs, om påskberättelsen får en tvåa eller en femma i våra liv. Om vi vill tipsa våra vänner om det. För när vi kliver ut i vårljuset igen utanför Danmarks 1300-talskyrka då väntar vardagen. En vardag där Gud vill följa med oss i livets stora långfilm.

Vi ber och bekänner…

Jag bekänner inför dig, helige Gud,

att jag ofta och på många sätt

har syndat med tankar, ord och gärningar.

Tänk på mig i barmhärtighet

Och förlåt mig för Jesu Kristi skull

vad jag har brutit.

Posted in Studier at april 5th, 2010. Trackback URI: trackback

One Response to “Predikan: Eftertexternas högmässa”

  1. april 5th, 2010 at 04:42 #Blogg: Predikan: Eftertexterna… | studentköket

    […] Predikan: Eftertexternas högmässa http://www.ud-din.se/blogg/2010/04/05/predikaneftertexternas-hogmassa/ « Firar uppståndelsen med att […]

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>