Rektor skämtar bort våldet

När SvD idag intervjuar rektorn för Didaktus Norrmalm, skolan där Ricardo Campogianni läste, är reaktionen sval. Han verkar närmast irriterad över att skolans varumärke förknippas med gatuvåld.

– Man kan inte älta det hur länge som helst, säger han.

En inte helt ovanlig reaktion bland friskolerektorer. Ändå är rektorn ytterst ansvarig för hälsoläget på sin skola. Men, men. Rekryteringsförslag till finare orter eller mer välbetalda jobb får man på studieresultat – inte på elevhälsa. Det är så jag påminns om Döda poeters sällskap där ett självmord på skolan leder till att en lärare sparkas. En lärare som valt att engagera sig.

För fyra år sedan skrev jag en debattartikel på ämnet elevhälsa i Stockholm City. Jag var då själv inskriven på Viktor Rydberg gymnasium. Artikeln, skriven av mig som elev, fick aldrig någon uppmärksamhet. Rektorn, numera rekryterad till Enskilda gymnasiet nämnde aldrig artikeln. Antar att hon och resten av höjdarna var medvetna om att stiftelsen Viktor Rydbergs skola satsar på framgång – inte elevhälsovård.

Rektorn på Didaktus Norrmalm verkar ändå ha läst retorik. Han ser poängen med att få reklamutrymme i SvD och avslutar med:

– Vi har en juridikinriktning på samhällsprogrammet så vi har god kompetens bland våra lärare. Man har redan diskuterat de juridiska frågorna [läs: Kungsholmsmålet, min kursivering] en del i klasserna. Vi har även beredskap med skolsköterska.

Posted in Politik, Studier, Urklipp at januari 7th, 2008. Trackback URI: trackback

One Response to “Rektor skämtar bort våldet”

  1. januari 7th, 2008 at 08:31 #Johan K

    Märklig inställning när det handlar om en föredetta elev och när det ändå är så pass nära i tiden.
    Troligen försöker han rädda skolans rykte och är förhoppningsvis inte så cynisk som artikeln ger sken av.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>