Kyrkan äger ämbetet

Dagen nämner fallet med prästen K-G Larsson som lämnat Svenska kyrkan. Ett beslut som lett till att Larsson med stor sannolikhet blir av med sitt ämbete. Larsson själv hävdar att prästämbetet är livslångt och aldrig kan fråntas honom. Där går han dock på en mina.

Ämbetet och rätten att utöva detsamma tillhör, vilket +Erik Aurelius påpekar, den kyrka i vilken du vigts till präst. Vigningen kan inte fråntas men kyrkan måste ha en möjlighet att värna sin lära. Tidigare har präster som joinat Missionsprovinsen skilts från rätten att utöva ämbetet. Att Larsson skulle få stå kvar verkar alltså osannolikt.

Hade Larsson värnat kyrkan mer än sin egen prestige hade läget varit ett annat. Ingen har, mig veterligen, avkragats för att hon trott annorlunda än ärkebiskopen. Skillnaden går vid utträdet. I praktiken har Larsson sparkat sig själv. Eller trodde han på allvar att hans beslut skulle leda till en förändring av gällande kyrkoordning?

Posted in Kyrkligt, Politik at december 28th, 2007. Trackback URI: trackback

4 Responses to “Kyrkan äger ämbetet”

 1. december 29th, 2007 at 04:17 #Bertil

  Den enkla sanningen i alla sammanhang där någon av teologiska skäl lämnar en kyrka/samfund (som i regel saknar allt bibliskt stöd, vilket för övrigt de flesta läror och dogmer också gör)är väl att man inte vill bli av med organisationens ekonomiska fördelar. Lite märkligt minst sagt. Var karl för din hatt K.G. lämna allt som har med Svenska Kyrkan att göra så bli du trovärdig och EFS följ med med K.G. ut och förbli utanför en organisation, som saknar allt stöd i Bibeln och vad värre är handlar rakt emot Bibelns läror i mycket och felar man i ett så är man saker i allt enligt Bibelns lära.
  Bertil

 2. december 29th, 2007 at 04:24 #Bertil

  Kyrkan äger ämbetet!
  Frågan är vilket ämbete?
  Att vara Guds tjänare kan väl knappast vara kyrkans ämbete.
  Apostlarna och Paulus, som för övrigt ju också var en apostel fick ju inte sina ämbeten av någon kyrka och denna kyrkas ärkebiskop så vitt jag vet så kanske gäller då inte av dessa personer skrivit?
  Är det inte trots allt så att det råder en stor skillnad mellan organisationernas ämbeten och Guds ämbeten?
  Vore det inte lämpligt att K.G. utövade Guds ämbete, vilket jag tror att han tror att han erhållit och att han i sådant fall bryr sig litet eller intet om det så kallade domkapitlet och dess chef och ledare.
  Bertil

 3. januari 18th, 2008 at 12:02 #KG Larsson

  Jag vet inte vem du är som skrivit detta. Du verkar säker på att jag gått på en mina. Förmodligen är du o biskopen eniga i detta. Men faktum kvarstår att ingen kan frånta en prästvigd hans ämbete. De kan skilja mig från tjänst i svenska kyrkan. Det har heller aldrig varit aktuellt att tjäna där.
  Sen kan man bara beklaga att när en präst inte längre kan vara kvar i Svenska kyrkans p.g.a. att deras teologi allt mer skiljer sig från såväl Bibeln som bek.skrifrterna då sparkar man denne.
  Ingen av dessa herrar har frågat varför jag känner mig tvungen att gå. En sådan kyrka imponerar knappast längre.
  mvh
  KG Larsson

 4. januari 18th, 2008 at 06:13 #Johan K

  Enligt vad som stått i tidningarna är anledningen till att du gått ur SvK att KG Hammar förstörde SvKs teologi och att missionssynen i SvK är felaktig med alltför stor betoning på religionsdialog. Detta enligt http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=147428

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>